CURRICULUM / DERS PLANI

 

The 1st  Semester / 1. Yarıyıl

 • MBA22T551E            Strategic Management Stratejik Yönetim           
 • MBA22TEC01E          Elective Course I Seçmeli Ders I               
 • MBA22TEC02E          Elective Course II Seçmeli Ders II            
 • MBA22T501E            Seminar Seminer           

 

The 2nd  Semester / 2. Yarıyıl

 • MBA22T552E            Financial Management Finansal Yönetim            
 • MBA22T502E            Research Methods in Management İşletmede Araştırma Yöntemleri   
 • MBA22TEC03E          Elective Course I Seçmeli Ders III
 • MBA22TEC04E          Elective Course II Seçmeli Ders IV          

 

The 3rd and the 4th  Semesters / 3. ve 4. Yarıyıl

 • MGT22500E       Thesis/Tez

 

ELECTIVE COURSES / SEÇMELİ DERSLER

 • MBA22T511E             Financial Statements Analysis / Finansal Tablolar Analiz
 • MBA22T512E             Business Analytics / İş Analitiği
 • MBA22T513E             Management and Organization / Yönetim ve Organizasyon
 • MBA22T514E             Investment Analysis and Portfolio Management / Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
 • MBA22T515E             International Financial Management / Uluslararası Finansal Yönetim
 • MBA22T516E             Business Analysis and Practices / İş Analizi Uygulamaları
 • MBA22T517E             Marketing Management / Pazarlama Yönetimi
 • MBA22T518E             Marketing Analytics / Pazarlama Analitiği
 • MBA22T519E             Organizational Behavior / Örgütsel Davranış
 • MBA22T520E             Human Resource Management / İnsan Kaynakları Yönetimi
 • MBA22T521E             International Business / Uluslararası İşletmecilik
 • MBA22T522E             Business Communication / İş İletişimi
 • MBA22T523E             Corporate Governance / Kurumsal Yönetişim
 • MBA22T524E             Consumer Behavior / Tüketici Davranışı
 • MBA22T525E             Contemporary Business Environment /İş Dünyası
 • MBA22T526E             Behavioral Finance / Davranışsal Finans
 • MBA22T527E             Managerial Statistics / İşletme İstatistiği
 • MBA22T528E             Operations Management / Operasyon Yönetimi
 • MBA22T529E             Directed Readings in Management I / İşletmede Rehberli Okumalar I
 • MBA22T530E             Directed Readings in Management II / İşletmede Rehberli Okumalar II
 • MBA22T531E             Data Science for Managers / İşletmeciler için Veri Bilimi
 • MBA22T532E             Business Economics / İşletme İktisadı

 

 • Master of Business Administration (MBA) İngilizce Tezli yüksek lisans programı öğrencileri iki yarıyıl boyunca toplamda 3 zorunlu ders, 1 seminer dersi ve 4 seçmeli ders alarak 60 AKTS'yi tamamlamak zorundadır. Ders yükünü tamamlayan öğrenciler tez danışmanları gözetiminde tez çalışmalarına başlayabilirler.
 • Ders kredi ve AKTS değerleri için pdf formatında hazırlanmış ders planını inceleyebilirsiniz. Ders planına buradan ulaşabilirsiniz.
 • Ders içerikleri sayfamıza buradan ulaşabilirsiniz.